Architektura 2018-02-11T10:19:41+00:00

ARCHITEKTURA

Przygotowujemy kompleksowe wielobranżowe dokumentacje budowlane dla przedsięwzięć dotyczących budynków mieszkalnych i komercyjnych. Przeprowadzamy cały proces uzyskania stosownych pozwoleń potrzebnych do rozpoczęcia budowy. Sprawujemy nadzór autorski nad inwestycją. Wykonujemy dla potrzeb optymalnych rozwiązań wizualizacje i modele 3D na etapie opracowywania koncepcji budynku.

W czym możemy Ci pomóc ?

DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI

Doświadczenie i kompetencje osób pracujących nad projektem i w czasie jego realizacji stanowi o sukcesie przedsięwzięcia.

Zależy nam na zadowoleniu klienta i osiągnięciu jego celów, dlatego dużą wagę przykładamy do starannego doboru specjalistów i firm współtworzących projekt już od momentu tworzenia koncepcji.

CAŁOŚCIOWA WIZJA

Inspiracje, szkice, burza mózgów, początek czegoś nowego

Opracowywanie koncepcji

Analizy działki oraz potrzeb inwestora lub użytkowników budynku są kluczem do uzyskania satysfakcjonujących i ciekawych rozwiązań.

Wizualizacje architektoniczne

Praca nad koncepcją prowadzona jest w sposób czytelny dla inwestora. Wykonywane wizualizacje pozwalają na początkowym etapie zobaczyć efekt końcowy.

Architektura polega na zachowaniu trzech zasad: trwałości, użyteczności i piękna.

Witruwiusz

Tak jak scenografia jest tłem dla utworu scenicznego, tak architektura jest tłem życia człowieka.

Henryk Buszko

Opracowujemy plany budynków jednorodzinnych jak i  wielorodzinnych.

Każdy temat traktujemy wyjątkowo i indywidualnie.